Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

E Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır?

E ticaret; özellikle doksanlı yılların sonlarında artan ve tüketicilerce yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte ortaya çıkmış, elektronik ortamda yapılıyor olması nedeniyle “e – ticaret” şeklinde isimlendirilmiş ticaret türüdür. E ticaret; reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç farklı aşamada yapılmakta olup her bir aşama kendi için birçok farklı iş, işlem, süreç ve prosedür barındırır. Makalemizde tüm detaylarıyla izah edilmiş olmasına karşın, kısa bir e – ticaret tanımı yapmak yararlı olacaktır.

 E Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır?

E – Ticaret (Elektronik Ticaret): Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, sigorta, satış, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları ve elektronik araçlar üzerinden yapılmasıdır.

E – ticaret, ticaretin serbestleştirilmesi eğiliminin bir sonucudur. Bilgi iletişimini kolaylaştıran ve hızlandıran pratik teknolojik gelişmelere paralel bir gelişim gösteren elektronik ticaret, kullanıcılarına sunduğu internet olanakları sayesinde konvansiyonel pazarlama metotlarına kıyasla birçok önemli avantaj sunar. Söz gelimi; yalnızca belirli ve kısmen sabit bir tüketici kitlesine yönelik lokal satış yapmak yerine; küresel e – ticaret bağlantıları ve ilişkileri geliştirerek global bir tüketici kitlesine satış yapabilmeyi mümkün kılar.

Tacirlerin üretkenliğini ve yaratıcılığını artıran elektronik ticaret, müşterilerle iletişim kurmak için sabit opsiyonların (televizyon, radyo, gazete vd.) yanına, oldukça efektif ve görece düşük maliyetli “internet reklamcılığı” opsiyonuna olanak tanır. Ticaret yapan iki kişi veya kurum arasında bir üçüncü kişiye gereksinim duymadan, yalnızca bilgisayar ağları yardımıyla bilgi ve belge değişimine, ürün ve hizmet satışına imkan sunar. Geleneksel ticaretin yerini hızla alan e – ticaretin ayırıcı özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Pazara ürün veya hizmet arz edenlerle tüketiciler arasında doğrudan, etkili ve dinamik bir iletişim olanağı sunar.
 • Hızlı ve düşük maliyetlidir.
 • Elektronik ortamda yapılıyor olması sayesinde pratiktir.
 • Dağıtımda kolaylık ve ucuzluk sağlar.
 • Tüketici etkileşimini artırır; anında geri dönüş imkanı sunar.
 • Dikkat çekici ve efektiftir.
 • Global pazarla tanışma olanağı tanır.
 • 24 saat satış ve hizmet imkanı sağlar.

İnternet teknolojileri, ticaretin özneleri arasında ses, görüntü, yazılı ögelerin eş zamanlı ve oldukça hızlı ve güvenli bir biçimde transferine izin verir ve bu işlemlerin hayli makul bir bütçe ile yapılabilmesini mümkün kılar. Bu durum, e ticaret ve geleneksel ticaret arasında “maliyet ve gider kalemleri” açısından e – ticaret lehine ciddi bir fark oluşturur. Ürün ve hizmet seçeneklerinin artması ve bu artışa paralel kalite artışı, e – ticaret kullanımı sayesi elde edilen diğer kazanımlara örnek teşkil eder.

E – ticaretin belki de en önemli avantajı “markalaşma” sürecini kısaltmasıdır. Önceleri, bir tacirin markalaşması için genellikle on yıl gibi bir süre öngörülmekteydi. Fakat e – ticaret sayesinde markalaşma sürecinin iki yıla kadar ve hatta e – ticaret danışmanlığı ve e – ticaret seo hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde aylara kadar indiği bilinmekte. Doğru adresten alınan bir e – ticaret danışmanlığının ne denli efektif ve başarılı sonuçlar verdiğini ifade etmek için çok çarpıcı bir istatistiğe yer verelim:

Günümüzde, dünyanın en büyük beş yüz şirketi arasında bulunan şirketlerin birçoğu, bundan yalnızca birkaç yıl önce kurulan e – şirketlerdir. E – ticaret yapan bu e – şirketlerin kısa zamanda “en” listesine girmesinin ardında yatan en temel faktör, profesyonel bir ajanstan aldıkları e – ticaret danışmanlığı olarak dikkat çekiyor.

E – Ticaret Nasıl Yapılır? Aşamalar ve Tüm Detaylar

E – ticaret, lokal ve global ekonominin aktif, dinamik ve etkili bir aktörüdür. Geleneksel ticarete kıyasla alternatifsiz özellikleri, kullanıcılara sağladığı avantajları ve olanakları sayesinde her geçen daha yoğun ilgi görüyor. Bir yeni iş için kollarını sıvayan birçok kişi, projesini temellendirmek için doğrudan e – ticarete yöneliyor. E – ticaret eğiliminin nedenlerini sıralamak pekala mümkün; ancak, bu husus başlı başına bir makale konusu olduğu için burada detaylandırılmaması, konu bütünlüğü açısından daha isabetli olacaktır.

B2B (Business to Business)

B2B, firmadan firmaya gerçekleştirilen ticaret türüdür.

B2C (Business to Costumer)

B2C, firmadan tüketiciye gerçekleştirilen ticaret türüdür. En popüler e-ticaret yöntemidir.

B2E (Business to Employee)

B2E, firmadan firma çalışanlarına özgü indirimli, kampanyaları ürünlerin satışı üzerine kurulu bir ticaret türüdür. Şirket içi e – ticaret modeli olarak da ifade edilebilir.

C2C (Costumer to Costumer)

Tüketiciden tüketiciye satış üzerine kurulu e – ticaret yöntemidir.

Elektronik ticaret, yalnızca yeni iş fikrini hayata geçirmek isteyen kişilerce değil; aynı zamanda mevcut projesini markalaştırmak, ürün ve hizmetlerinin daha fazla tüketici tarafından haberdar olmasını sağlamak, gider kalemlerini ve maliyeti düşürerek başarılı bir tacir olmak isteyen kişiler tarafından da tercih edilen ticaret türü olarak karşımıza çıkıyor. E-ticarete yönelik bu ilgi ise beraberinde “e – ticaret nasıl yapılır?” sorusunu gündeme getiriyor.

E ticaret, sıkı bir organizasyon ve başarılı bir prosedür gerektirir. Aşağıda detaylandırılarak paylaşılan e ticaret aşamalarını ve yönergeleri takip etmek başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, e – ticaret yaparak makul bir giderle kısa sürede markalaşmak, ürün/hizmet satışını ivmeli bir artışla hedeflenen noktaya ulaştırmak ve satış hacminizi artırmak için profesyonel bir e – ticaret danışmanlığına başvurmanız en doğru yaklaşım olacaktır.

İş Fikri

E – ticaret yapmak için ilk olarak bir iş fikri üzerinde karar kılmalısınız. Eğer mevcutta icra ettiğiniz bir işiniz var ve bu işi e ticaret üzerinden devam ettirmek düşüncesindeyseniz, işinizi dikkat çekici kılacak ve tüketicilerin ilgisini üzerinde toplayacak şekilde nasıl bir revizyona gitmeniz gerektiği üzerinde düşünebilirsiniz. Ürün veya hizmetlerden hangilerini tüketicilerinize arz edeceğinizi belirledikten sonra iş modeli adımına geçebilirsiniz. Şayet bu noktada güçlük yaşıyorsanız, şu adımları takip edebilirsiniz:

 • Şimdilerde oldukça popüler bir deyim var: alamet – i farika. Yani, ayırıcı nitelik. Sizi diğerlerinden ayıran alamet – i farikanızı düşünmeli, en iyi yapabileceğiniz ve farkınızı somutlaştırabileceğiniz işler üzerinde düşünün.
 • İşinizi belirledikten sonra, sunacağınız ürün veya hizmetin kimler tarafından satın alınacağı üzerinde araştırma yapın. Hedef kitlenizi belirledikten sonra işler çok daha pratik ilerleyecek.
 • Hedef tüketici kitlenizin gereksinimlerini ve taleplerini değerlendirerek bunlara yanıt verebilecek ürünler ve hizmetlerle iş fikrinizi zenginleştirin.
 • Sıkça duyduğunuz bir kavram: rakip araştırması. Evet, şimdi rakip araştırması için kolları sıvamanız gerek. Tüketicilere arz edeceğiniz ürün veya hizmetleri sunan rakipleri belirleyin ve rakiplerinizin neleri iyi, neleri kötü yaptığını tespit edin. Rakiplerinizin yalnızca kötü yaptığı işlere yönelik çözümler değil; iyi yaptığı işleri daha nitelikli yapmak için neler yapmanız gerektiğini de tasarlayın.

Sıralanan adımlar, e – ticaret serüveninizin ne derece başarılı olacağına doğrudan etki edecek birincil faktörlerdir. Dolayısıyla, diğer aşamalara geçmeden önce iş fikri üzerinde titizlikle durmalı, iş fikrinin tüm serüveni etkileyeceğinin bilincinde düşünerek verimli ve üretken olabileceğiniz alana yönelin. Bunu tespit etmek, dışarıdan bir gözle objektif ve nesnel bir değerlendirme yapabilmek oldukça güç. Bu noktada e – ticaret danışmanlığı hizmetine başvurmak, oldukça bilinçli ve sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Click to Peak; e – ticaret nasıl yapılır? sorusuna; kişi ve işletmeye özgü stratejik çözümler sunmak, başarılı bir e – ticaret deneyimi için optimum yol haritasını belirlemek, faaliyet gösterilen pazarın dinamiklerine dair tavsiyeler ve risklerine dair önleyici ikazlarda bulunmak ve hedef tüketici kitlesinin güncel eğilimini, istek ve taleplerini, gereksinimlerini vs. tüm tüketici davranışlarını izleyerek danışmanlık yapmak suretiyle yanıt veren, alışılagelmiş prosedür yerine efektif bir yaklaşım benimseyerek e – ticaret danışmanlığını icra eden profesyonel bir dijital ajanstır.

İş Modeli

İş modeli; satılacak ürün, sunulacak hizmet, tedarik ve lojistik başta olmak üzere, işin icrasına dair genel çerçevenin çizildiği aşamadır. En baştan doğru bir model geliştirmek, geliştirilen modele sadık kalmakla birlikte sektör koşullarına göre pozisyon alarak zaman zaman revizyona gitmek, elektronik ticaret başarısına doğrudan etki eder. İş modelinde radikal değişimlere gitmek, markalaşma sürecini olumsuz etkiler. Bu bakımdan, öncelikle iş modeline dair yüzeysel de olsa taslağını belirlemek önemlidir.

Markalaşmaya Elverişli Bir İsim ve Logo

Benzersiz bir marka adı belirlemek ve marka adına uygun, dikkat çekici ve hoş bir logo tasarımına sahip olmak, e ticaret faaliyeti öncesinde tamamlamış olmanız gereken bir başka adım. Marka adınızın akılda kalıcı, özgün ve olumlu izlenim uyandırıyor olmasına özen göstermeniz ve yine aynı niteliklere sahip bir logoya sahip olmanız önemli. Logonuzda modern ve canlı renklere yer vermeniz, logonuzun daha dikkat çekici olmasına yardımcı olacaktır.

Şirket Kurmak

E – ticaret serüveninizin tamamını yasallaştırmak, faaliyetlerinizi hukuk koruması altına almak ve telafisi güç hak kayıpları yaşamamak adına şirket kurmanız gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirket türlerinden herhangi birisini, işbu Kanun’da öngörülen şartları karşılamanız kaygıyla kurabilirsiniz. Söz konusu şirket türleri ve bu şirketlerin kurulabilmesi için gereken şartları açıklamak, e – ticaret özelinde seyreden konumuzu dağıtacağından sebep, şirketlere ilişkin tafsilatı 6102 sayılı Kanun’a havale ediyoruz.

E – Ticaret Altyapısı

E- ticaret web sitesi kurmak ve internet üzerinden satış yapmak, ancak doğru bir altyapı seçimiyle başarılı sonuçlar verebilir. Zira, bir internet sitesi için gereken tüm olanakları sunan e – ticaret altyapısı ne kadar başarılıysa e – ticaret sitesinin altyapısal gereksinimleri eksiksiz karşılanır. Aksi takdirde, web sitenizi ziyaret eden kullanıcılar altyapı yetersizliği sebebiyle pratik, konforlu ve sürdürülebilir bir web site deneyimi yaşamakta güçlük çekerler.

Domain ve Hosting

Domain (alan adı), e – ticaret sitenizin internetteki adresini ifade eder. Domain alırken, daha önce belirlediğiniz marka isminizle uyumlu olmasına özen gösterin. Eğer mümkünse marka adınızı domain olarak belirlemeniz, markalaşmak adına doğru bir yaklaşım olacaktır. Hosting ise barındırma hizmetidir. Ziyaretçilerinizin olumlu bir kullanıcı deneyimine sahip olması için başarılı bir hosting sağlayıcıdan barındırma hizmeti almanız gerektiğini unutmayın.

Kargo ve Sanal POS

Sanal POS, ürün veya hizmetinizin satışını online alışveriş yoluyla e – ticaret sitenizde banka/kredi kartı aracılığıyla yapabilmeniz için gereksinim duyacağınız POS yazılımıdır. Sanal POS kullanımı; 7/24 ödeme almak, kolay raporlama sayesinde pratik bir biçimde takip etmek gibi çeşitli avantajlar sağlar. Ürünlerinizi satın alan kullanıcılara transfer etmek üzerine kurulu iş modeline ise “kargo” denir. Sanal POS ve kargo çözümleri olmadan e – ticaret yapmak mümkün değildir.

E – Ticaret Sitesi Tasarımı

Sıralanan adımları tamamladığınız takdirde, artık e – ticaret sitenizi tasarlama aşamasına geçebilirsiniz. E – ticaret sitenizi tasarlarken göz yormayan, pratik kullanım sunan ve kullanıcı konforunu önemseyen bir yaklaşımla hareket etmeniz oldukça yararlı olacaktır. Hemen belirtelim ki, yayınlanmış bir e – ticaret sitesi tasarımında radikal değişiklikler yapmak ziyaretçiler tarafından genellikle olumsuz karşılanır. Bu nedenle, sitenizi yayınlamadan önce tasarıma gereken önemi ve özeni göstermeniz, daha sonra – zaruri durumlar istisna – değişikliğe gitmemeniz çok daha yararlı olacaktır.

Dijital Pazarlama

E – ticaretin son ve en önemli aşaması “dijital pazarlama” olarak karşımıza çıkar. Dijital pazarlamanın ne olduğu, işlevi, avantajları, e – ticaretle sıkı birlikteliği vs. birçok önemli noktaya değineceğiz. Bu bakımdan, dijital pazarlama başlığını dikkatle okumanız önerilir. Dijital pazarlama; internet ve elektronik cihaz teknolojilerinden yararlanmak suretiyle gerçekleştirilen pazarlama çalışmalarının bütünüdür. Ürün ve hizmetlerin dijital platformlarda çevrimiçi tanıtılması faaliyetidir.

Dijital pazarlama: Ürün veya hizmetlerin bilgisayar, cep telefonu, dijital ortam ve platformlar üzerinden tüketicilere tanıtılmasında internet ve çevrimiçi tabanlı dijital teknolojilerin kullanılmasıdır.

Başarılı bir e ticaret deneyimi yaşamak, markalaşma yolunda ilerleyerek tüketici kitlesini ve satış hacmini artırmak, ancak kusursuz bir dijital pazarlama faaliyetiyle mümkündür. Zira, tüketicilere sunulan ürün veya hizmetler ne kadar nitelikli ve kaliteli olursa olsun ilgili ürün veya hizmet hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir tüketicinin satın alma eğilimi göstermesi mümkün değildir. Kusursuz bir dijital pazarlama içinse e ticaret danışmanlık hizmetine başvurmak icap eder. Dijital pazarlamanın popüler yöntemlerinden bazıları şunlardır:

 • SEO | Arama Motoru Optimizasyonu
 • E – Posta Pazarlaması
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • Viral Pazarlama
 • İçerik Pazarlama
 • Satış Ortaklığı Pazarlaması
 • Yeniden Pazarlama

E ticaret danışmanlığı ve dijital pazarlama arasında sıkı bir ilişki olduğu gerçeğinden hareketle, dijital pazarlama ve e ticaret danışmanlığının e ticaret başarısına etkisini, faydalarını ve avantajlarını her ikisi için birlikte açıklayacağız. Yüzlerce projeyi başarıyla tamamlamış olmanın kazandırdığı deneyimimiz, inovatif yaklaşımımız, koşulsuz memnuniyet odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, e ticaret danışmanlık ve SEO çözümleri için ajansımızdan hizmet alan kişilere yönelik başlıca çözüm ve hizmetlerimiz şunlardır:

 • Tüketicilerin değişen eğilimi, gereksinimleri ve talepleri karşısında zamanında ve doğru bir refleks gösterilebilmesi adına farklı danışmanlık
 • Benzersiz müşteri deneyimi sayesinde marka sadakatinde artış
 • Arama Motoru Optimizasyonu | SEO
 • Arama Motoru Pazarlama | SEM
 • Dijital pazarlama kampanyaları (içerikle pazarlama, etkileyici pazarlama, içerik otomasyonu, kampanya pazarlaması, veriye dayalı pazarlama, e ticaret pazarlaması, sosyal medya pazarlama, e – mail pazarlama vs.)
 • Tüketici edinme ve elde tutma stratejileri
 • Güçlü bir şirket imajı
 • Tüketici memnuniyeti
 • Görece düşük pazarlama bütçelerinde dahi oldukça başarılı sonuçlar
 • E ticaret ve pazarlama başarısını artırmak adına hedef tüketicilerin demografik özelliklerine göre belirlenmesi
 • İki yönlü iletişim üzerine kurulu etkili dijital pazarlama stratejileri sayesinde artan müşteri memnuniyeti
 • Ölçme ve değerlendirmelerle veri analizi
 • Tüketici davranışını etkilemek ve korumak adına periyodik sunulması gereken eğlenceli, değerli, ilginç içerikler üzerinden içerik pazarlaması
 • Markaların marka imajını artırmak, korumak ve oluşturmak adına sosyal medya platformları üzerinden SMM (sosyal medya pazarlaması)
 • Global düzeyde müşteri tabanına ulaşmak ve daha geniş erişim elde etmek adına ürün ve hizmetlere yönelik farkındalık çalışmaları
 • Hedef tüketici kitlesinin ihtiyaçlarına yanıt verece nitelikte ürün ve hizmet revizyonları sayesinde marka itibarı ve sadakati oluşturma çözümleri
 • Periyodik raporlama sayesinde izlenebilir sonuçlar

Sıralanan avantajlar başta olmak üzere, etkili ve başarılı bir e ticaret danışmanlığı deneyimi elde etmek için web sitemizin iletişim sekmesini ziyaret edebilir, pratik araçlar üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?