Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

SEO Raporu Nasıl Oluşturulur?

Web siteleri SEO çalışmaları sayesinde üst sıralarda yer alarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilir. SEO çalışmaları yapılırken bu çalışmalarla ilgili raporların analiz edilmesi gerekir. Bu sayede çalışmanın ne oranda web sitesine katkı sağladığı daha iyi anlaşılır. SEO raporu hazırlanması SEO stratejisinin doğru belirlenmesine yardımcı olur ve daha sağlıklı bir dijital yol haritası belirlenmesine olanak tanır.

SEO Raporu Nasıl Oluşturulur

SEO raporu düzenlenmesi sayesinde web adresi işlevsel hale gelirken arama motorlarında yukarılara doğru çıkar. SEO çalışması yapılırken SEO ajansı ile çalışmak da site sahibi için avantajlı bir yaklaşım olabilir. SEO çalışması ile web sitesinde trafik artışı sağlanmak istenirken SEO raporu aracılığı ile de sitenin iyileştirilmesi yönünde ne yapılması gerektiği daha iyi anlaşılır. 

SEO Raporu Nedir?

SEO raporu karmaşık bir dizi matematiksel verilerden meydana gelir ve anlaşılması da güç olabilir. SEO hakkında bilgi sahibi olmakla işe başlamak çalışmayı anlamayı kolaylaştıracaktır. SEO uyumlu bir web sitesi arama motoru optimizasyonu açısından uygun kabul edilir. Bu çalışma bir dizi teknik sürecin sonunda ortaya çıkar.

SEO uyumlu web sitelerinde yayınlanan içeriklerin de bu çalışmalarla uyumlu olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. SEO uyumu sağlanmış olan bir web adresinin ne oranda başarılı olduğu da SEO raporu ile kolayca anlaşılabilir. Web sitesinin organik trafiğinde artış yakalamaya yarayan bu tür raporlar karmaşık bir dizi sürecin sonunda elde edilir.

Grafiksel ifadeler ve matematiksel terimlerden oluşan bu raporlar değişimlerin sebep ve sonuçlarını anlayabilmek için gerekir. SEO raporunun kusursuz düzenlenmesi kadar önemli bir diğer husus, düzenlenen raporun doğru okunabilmesi ve gerekli adımların vaktinde, eksiksiz şekilde atılması gerekir. Aksi halde arzu edilen başarının elde edilmesi güçtür.

SEO Raporu ve Organik Trafik İlişkisi

Organik trafik ziyaretçilerin kendiliğinden web sitesini ziyaret etmesini sağlayan bir dizi çalışma ile elde edilebilir. Organik trafik kalıcıdır ve web adresinin çok sayıda ziyaretçi ile etkileşime geçmesine yardımcıdır. SEO raporlarında önemli kabul edilen bir durum da web sitesinin açılış sayfasından gelen organik trafiğin izlenmesidir.

Web sitesinin ziyaretçileri ücretli reklam olmadan artırıldığında organik trafik almış kabul edilir. Organik trafiğin takip edilmesi SEO stratejilerinde iyileştirme yapılacağı zaman da ipucu vereceğinden önemli kabul edilir. SEO çalışmalarının değerinin doğru anlaşılabilmesi için organik trafiğin oranına bakılması gerekir.

Organik trafik incelemesi belli dönemlerde yapılabilir. Bu inceleme için aylık ya da yıllık periyotlarla karşılaştırma yapılması web sitesinin durumu hakkında bilgilendirici olur. Elde edilen verilerle de sitede yapılacak iyileştirmeler ya da düzenlemeler planlanabilir. Organik trafiği oluşturan kullanıcıların nereden geldikleri de önemlidir.

Organik trafiği oluşturan kişilerin sayısını bilmek kadar nereden geldiklerinin de analizi SEO uzmanlarının öncelik verdiği konular arasındadır. Kullanıcıların mobilden gelmesi durumunda bunların bilinmesi gerekir. Ancak bu sayede eksiksiz bir SEO raporu düzenlenebilir ve organik trafik çalışmaları için isabetli bir değerlendirme yapılabilir.

SEO Raporu ve Mobil Ziyaretler

SEO raporunda birçok konu analiz edilir. Bunlar arasında organik trafik kadar mobil ziyaretler de önemli bir yer tutar. Müşterilerin web adresine nasıl ulaştığı, bu adresleri nasıl bulduğu bilinmelidir. Bu sayede site ile ilgili iyileştirme çalışmaları başarıya ulaşabilir. Organik arama ya da sosyal medya kanalları ile web adreslerine erişilebileceği gibi doğrudan yönlendirmeler sayesinde de bu mümkündür.

Mobil ziyaretlerle masaüstü ziyaretlerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi de SEO raporlarında yer alması gereken metrikler arasındadır. Mobil üzerinden internet sitesine erişim sağlayan kullanıcılar ile masaüstü yardımıyla erişim sağlayan kullanıcıların tespiti, karşılaştırılması, SEO raporu üzerinden daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır.

Organik Trafik Değişiklikleri

Organik trafik değişiklikleri SEO raporları ile kolayca görülebilmelidir. SEO stratejisi belirlenirken bu çalışmaların web adresi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Sıralamada ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz etkiler hangi sayfada organik trafiğin daha yoğun olduğuna bağlı olarak SEO raporuna yansımalıdır.

Bu yöntem aracılığı ile organik kanallar üzerinden gelen genel trafiğin yanı sıra bu trafikteki dönüşüm artışının takibi sağlanabilir. Web sitesinin tamamı için performans artışı değerlendirilirken bu veriler önemli olur. Tekrar yinelemekte fayda var: SEO başarısını artırmak adına deneyimli, başarılı, çözüm odaklı ve yenilikçi bir SEO ajansından yardım almak oldukça önemlidir.

Markasız Trafik ve Markasız Tıklamalar

Markasız trafik ve markasız tıklamalar da SEO raporu için önemlidir. Markasız trafikte marka adının yer almadığı organik aramalardan gelen trafiğe bakılır. Bu ölçüt SEO raporu için önemlidir. Markasız trafik verilerinin elde edilebileceği kanallar arasında Google Analytics, Google Search Console, Semrush gibi araçlar bulunur.

Markasız tıklamalar sayesinde SEO çalışmalarının markasız performans üzerindeki etkileri anlaşılabilir. Bu konuda yararlanılabilecek araç ise Google Search Console’dur. Her ne kadar tek araç bu olmasa da alternatifleri ile kıyaslandığında bu alanda en isabetli sonuçlar veren, işlevselliği ile ön plana çıkan araç Google Search Console öne çıkar.

Organik Anahtar Kelime Sayısı

Arama motoru optimizasyonu için önemli konulardan biri de anahtar kelimelerdir. Anahtar kelime ya da kelime öbekleri anlamlı bir bütün içinde ve doğal akışla uyumlu olarak kullanılmalıdır. Anlam ifade etmeyen içerikler, doğru kullanılmayan anahtar kelimeler arama motorlarında istenilen nitelikte algılanmaz. Anahtar kelimeler metinle alakadar olmalıdır.

Arama amacına cevap verebilecek nitelikte seçilmesi, iyi bir arama hacmine sahip olması anahtar kelimelerde olması gereken özelliklerden bazılarıdır. Unutmayın, web site üzerinde kalıcı, yüksek hacimli ve geri dönüş üreten bir organik hacme sahip olmak için mutlaka özenli ve kapsamlı bir organik anahtar kelime çalışması yapılmalı ve optimum sayıda kullanılmalıdır.

Anahtar Kelime Seçimi ve Sıralaması

Anahtar kelime seçimi ve sıralaması SEO raporunda yer alması gereken verilerden biridir. Bu sayede web sitesinde yapılacak iyileştirmeler kolaylaşacaktır. Özgün içerikler, özgün anahtar kelimeler, metnin okunabilir olması, açık ve anlaşılabilir dil kullanımı okuyucuyu içeriğe bağlayacak olan unsurlardır. Bu unsurlardaki başarı ise kullanıcı deneyimi bakımından eşsiz bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olur.

SEO çalışmaları konusunda ilerleme kaydetmek isteyenlerin SEO raporlarına anahtar kelime sıralamasını da eklemesi gerekir. En yüksek trafik alan sayfalardaki anahtar kelime sıralaması iyileştirme çalışmaları açısından da önem taşır. Anahtar kelime sıralama konumu da SEO raporları için önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. 

Anahtar Kelime Gösterimi

SEO uzmanları SEO raporlarının nasıl olması gerektiği konusunda zaman zaman görüş bildirir. Buna göre SEO raporlarında dikkate alınması gereken metrikler arasında anahtar kelime gösterimleri de yer alır. Bu kelimelerin aylar arasında gösterecekleri yükselişin değerlendirilmesi gerekir. Anahtar kelime gösterimleri hakkında bilgi edinileceği zamansa Google Search Console gibi çeşitli araçlardan yardım alınır.

Anahtar Kelime Arama Hacmi Yönelimleri

Anahtar kelime arama hacmi yönelimleri SEO raporları için önemlidir. SEO raporlarında yer alacak olan anahtar kelimelerin yanı sıra arama hacmi eğilimlerine de yer verilmesi gerekir. Anahtar kelimenin hacmine bakılırken sektör trendlerinin analizi de yapılmalıdır. Bunun yanı sıra insanların arama değişiklikleri anlaşıldığında SEO raporları için faydalı veriler elde edilebilir.

Arama hacmi verileri organik kanallardan gelen ziyaretçi sayısının yorumlanmasında etkilidir. Arama hacmi bakımından potansiyelli keyword tercihinde bulunmak, üzerinde çalışma yapılan web sitenin organik trafiğinde artış sağlamak adına önemlidir. Arama hacmi verileri elde edilirken kullanılabilecek araçlardan bazıları şunlardır:

  • Semrush,
  • Ahrefs,
  • Moz,
  • Ubersuggest.

SEO Raporu ve Dönüşümler

SEO raporu ve dönüşümler çalışma yapılırken dikkate alınması gereken önemli konulardan biridir. Trafikler dönüşüm içermediği takdirde boş ölçümler olarak kabul edilmektedir. SEO çalışmasının başarılı olup olmadığının anlaşılabilmesi için organik yollardan gelen ziyaretçi sayısının miktarı oldukça önemlidir. SEO raporlarında web sitesi dönüşüm oranlarının yer alması gerekir.

Web sitesine sahip olanların bu tür verilere ihtiyacı olduğunda kullanabileceği araçlardan biri Google Analytics’tir. Google Analytics’in Dönüşümler bölümünden verilere ulaşılmak istendiğinde E-Ticaret- Genel Bakış sekmelerine giriş yapılması gerekir. Anılan sekmeye erişim sağlandığı andan itibaren “Dönüşümler” bakımından çeşitli verilere ulaşılabilir.

SEO Raporu ve Yönlendirme Zincirleri

Yönlendirmeler web sitesi için zamanla zarar verici olabilir. Bunu anlayabilmek için SEO raporlarında konunun analiz edilmesi gerekmektedir. SEO raporunun etkili ve verimli sonuçlar vermesi isteniyorsa yönlendirmeler ve yönlendirme zincirleri tamamı ile raporda yer almalıdır. Ardından, raporda yer alan bilgiler dikkate alınarak gerekli adımlar atılmalıdır.

SEO Rakip Analizleri

SEO rakip analizleri web sitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adımdır. SEO raporu hazırlanırken rakiplerin hangi anahtar kelimeler üzerine yoğunlaştığı bilinmelidir. Bunun yanı sıra web sitesinde kullanılan anahtar kelime analizlerinin de yapılması gerekir. Bu raporlama işlemlerinin bir diğer faydası da zaman içinde değişiklik gösterecek olan pozisyonların belirlenmesidir.

Web sitesinde yapılacak olan optimizasyonlar daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla kusursuz bir SEO altyapısı ile güçlü bir trafik kazanımı için kapsamlı, çok yönlü ve titiz bir SEO raporu düzenlenmeli; alanında profesyonel kişiler tarafından okunan, yorumlanan ve analiz edilen bu rapordan çıkarılan iş ve işlemler yine uzmanlar marifetiyle yerine getirilmelidir.

Site İçinde Arama Sorgusu Yapılması

SEO raporlarında yer verilmesi gereken önemli ölçütlerden biri de site içi arama sorgularıdır. Sorguların yapılması site için fayda sağlar. İçerikler oluşturulurken ve anahtar kelime iyileştirmeleri gerektiğinde site içi sorgulamalar önemli bir kaynak olarak ortaya çıkar. Web sitesi sahipleri bu sorgulamayı yaparken bazı adımları takip etmelidir. Google Analytics üzerinden takip edilecek arama terimleri şunlardır:

  • Davranış,
  • Site Arama,
  • Arama.

SEO Raporu ve Backlinkler

Web sitesinde kullanılan backlinkler sayesinde sitenin ne oranda genişlediği ve hacim kazandığı tespit edilebilir. Ulaşılan kitlenin büyüklüğü backlinkler sayesinde daha iyi fark edilir. Ayrıca bu uygulama ile markanın ve web sitesinin kapsadığı kitle daha iyi analiz edilecek ve bu sayede mevcut durumun daha da başarılı bir düzeye ulaştırılması adına kusursuz bir strateji belirlenebilecektir.

Ziyaretçi Bekleme Süresi

Ziyaretçi bekleme süresi, ziyaretçinin aramadan geldiği sayfadaki geçirdiği ortalama süreyi ifade eder. SEO raporlarında yer alması gereken bu süre kullanıcı etkileşiminin kalitesi hakkında fikir verir. Olumsuz bir veri ile karşılaşıldığında bunun iyileştirmesinin yapılması SEO açısından katkı sağlayacak bir yaklaşımdır. 

SEO Raporu ve Açılış Sayfası

SEO raporu hazırlanırken açılış sayfası trafik kazançlarına yer verilmesi gereklidir. Web sitesini ziyaret edenlerin siteyi nasıl bulduğu önemlidir. Sayfaya trafiği getiren nedir bunun anlaşılması için SEO raporuna ihtiyaç vardır. Web sitesinin geleceği planlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, iyileştirmelerin neyi kapsayacağı da bu sayede daha iyi anlaşılabilir.

SEO Raporu ve Arama Trafiği Metriği

SEO raporu ve arama trafiği metriği raporlamanın önemli bir parçasıdır. Web sitesinin hedeflenen trafiği sağlaması için SEO çalışması yapılması gerekir. SEO çalışması kapsam olarak birçok konuyu içine alır. Arama trafiği değerleri de bu noktada önemlidir. SEO raporunun içerisinde yer verilmesi gereken arama trafiği metriği SEO ekibi tarafından sunulur.

Bunun yanı sıra sayfa hızı da web sitesi için önemlidir. Hızlı açılmayan bir sayfadan ziyaretçiler kolay uzaklaşır. Sayfayı kısa zamanda terk eden kullanıcılar ne kadar fazla ise ilgili sitenin kullanıcı deneyimi o denli yetersizdir. Yetersiz bir kullanıcı deneyimi ise bir web sitesi için olabilecek en kötü senaryolar arasında yer alır.

SEO Raporu ve Sayfa Hızı

SEO raporu ve sayfa hızı dikkate alınması gereken bir çalışmadır. Sayfanın yüklenme hızı web sitesine erişimin daha kolay olmasını sağlar. Ziyaretçilerin web sitesine kolay ulaşması orada zaman geçirmesi için gerekir. Yüksek yükleme hızına sahip olan siteler diğerlerine kıyasla daha fazla ziyaret edilir. Bu durum site için avantajdır ve daha çok ziyaretçi ile buluşmasını sağlar.

Sitenin SEO açısından başarılı olabilmesi sitenin yüklenme hızının yüksek olması ile doğru orantılıdır. Web sitesinin büyümesi için ya da var olan büyüklüğünü muhafaza edebilmesi noktasında site açılış hızına önem verilmesi gerekir. İlgili web sitenin hızlıca açılması, site ziyaretçilerinin güzel bir deneyim elde etmesine ve site ile arasında sıkı bir ilişki geliştirmesine yardımcı 

SEO Raporu Nasıl Olmalıdır?

SEO raporu web sitesinin trafiğini artırmak için gerekli olan çalışmalar bütünüdür. SEO çalışmasının etkili ve verimli olup olmadığının anlaşılabilmesi SEO raporu ile olur. SEO raporunda yer alması gereken çok sayıda konu başlığı bulunacağından bu ayrıntılara tek tek yer verilmesi önemlidir. SEO raporları sadece veri analizleri olarak algılanmamalıdır.

Söz konusu verilerin web sitesini iyileştirme amacı ile nasıl kullanılacağı konusuna dikkat edilmesi gerekir. SEO konusunda uzmanlığı olan kişiler bu raporların doğru okumasını yapabileceğinden raporlar uzmanlarca incelendikten sonra değerlendirilmelidir. Web sitesi hangi sektöre hitap ediyorsa o sektörün değişkenlerinin dikkate alınması raporun etkili olmasını sağlar.

SEO raporu hazırlanırken sade bir dil ve akıcı bir üslup kullanılmasına dikkat edilmelidir. SEO raporu sayesinde web sitesine katkı sunulabilmeli ve gelecekte nasıl bir çalışma yapılacağına ışık tutmalıdır. Sitenin iyileştirilmesi, var olan mevcut durumun korunması ve daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için SEO raporları site için önemli ölçümleri kapsamalıdır.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?