Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

Google Ads’de Takip Etmeniz Gereken Performans Göstergeleri

Google Ads; Google tarafından geliştirilen, internet pazarlaması amacıyla kullanılan, dijital bir reklam aracıdır. İnternet pazarlaması için kullanılabilecek çeşitli araçlar mevcut olsa da özellikleri ve avantajları bakımından Google Ads öne çıkar. Etkili bir Google Ads deneyimi içinse çeşitli performans göstergelerinin takip edilmesi önemlidir.

Google Ads’de Takip Etmeniz Gereken Performans Göstergeleri

Google Ads’de Takip Etmeniz Gereken Performans Göstergeleri başlıklı içeriğimizde; Google Ads, internet pazarlaması, dijital reklam kampanyaları, efektif Google Ads deneyimi için bilinmesi gereken performans göstergeleri ve merak konusu diğer hususları mercek altına aldığımız içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Google Ads Performans Göstergeleri

Efektif bir internet pazarlaması için çeşitli araçlardan ve servislerden yararlanılabilir. Google Ads, söz konusu araç ve servisler arasında özellikleri, avantajları, pratik kullanımı ve kullanıcı deneyimi bakımından öne çıkan ve yaygın kullanılan Google servisidir. Google Ads’den elde edilebilecek kazanımı maksimize etmek adına dikkat edilmesi gereken performans göstergeleri ise şunlardır:

 • Tıklamalar
 • Tıklama Oranı | TO
 • Kalite Puanı
 • Tıklama Başına Maliyet | TBM
 • Edinme Başına Maliyet | EBM
 • Dönüşüm Oranı | DO
 • Gösterim Payı | BGBM
 • Ortalama Konum
 • Bütçe Kazanımı
 • Yaşam Boyu Değeri

Tıklamalar

Temel bir performans göstergesi olarak tıklamalar, reklamlara tıklayan kullanıcı sayısını gösterir. Tıklamalar, yani reklama tıklayan kullanıcı sayısı, yürütülen Google Ads reklam kampanyasının başarısını gösteren temel bir göstergedir. Reklam verenler, belirli periyotlarda “tıklamalar” göstergesini kontrol edebilir; düzenlediği reklam kampanyasının mevcut durumu hakkında bilgi edinebilir.

Tıklama Oranı | TO

Tıklama oranı; herhangi bir reklam kampanyasının, raporlanan dönemdeki toplam tıklama sayısının toplam gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilir. Tıklama oranı, düzenlenen reklam kampanyasının verimini ve performansınız ölçmek adına başvurulması gereken bir diğer göstergedir. Bu bakımdan, başarılı bir reklam kampanyası için mutlaka tıklama oranı üzerinden değerlendirme yapmak gerekir.

Kalite Puanı

Kalite puanı, düzenlenen reklam kampanyasında reklam içeriğinin alaka düzeyini gösterir. Çeşitli performans değişkenleri dikkate alınarak hesaplanan Kalite Puanı, Google tarafından oluşturulmuş bir ölçümdür. Temel bir performans göstergesi olan Kalite Puanı, Google Ads reklam verenleri tarafından en zorlayıcı ve anlaşılması güç bir gösterge olarak kabul edilir.

 • 7 – 10 → İyi Kalite Puanı: Görece az bir bütçe ile Google Ads üzerinden reklam kampanyası düzenlenebileceğini ifade eder.
 • 6 veya Daha Düşük → Kötü Kalite Puanı: Daha fazla bir bütçe ile Google Ads üzerinden reklam kampanyası düzenlenebileceğini ifade eder.

Tıklama Başına Maliyet | TBM

Tıklama Başına Maliyet (TBM); Google Ads yardımıyla düzenlenen bir reklam kampanyası için reklam verenin ne kadar ödeme yaptığını gösteren, temel bir performans göstergesidir. Tıklama Başına Maliyet (TBM), bir reklam kampanyasındaki toplam maliyetin, reklam kampanyasına konu reklamın kaç kişi tarafından tıklandığına, yani tıklanma sayısına bölünerek ölçülür.

Edinme Başına Maliyet | EBM

Edinme Başına Maliyet (EBM); Google Ads üzerinden düzenlenen bir reklam kampanyasında reklamın sağladığı bir dönüşüm için reklam verenin ücretlendirildiği ortalama tutardır. Edinme Başına Maliyet deyimi yerine Ortalama İşlem Başına Maliyet deyimi de kullanılmaktadır. Edinme Başına Maliyet, toplam dönüşüm maliyetinin, toplam dönüşüm sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

 • Edinme Başına Maliyet hesabı için somut bir örnek verelim: mesela reklamınız, birinin maliyeti 2,00 TL, diğerinin maliyeti 4,00 TL olan iki dönüşüm aldığı takdirde, söz konusu dönüşümlere ilişkin ortalama EBM tutarı 3,00 TL’dir.

Dönüşüm Oranı | DO

Dönüşüm oranını, Google Ads performans göstergelerinden ayrı değerlendirmek gerekir. Çünkü, Dönüşüm Oranını yalnızca kampanya başarısını kontrol etmek, ölçümlemek amacıyla yararlanılan bir Dönüşüm Oranı olarak değerlendirmek doğru değildir. Google Ads üzerinden düzenlenen reklam kampanyalarının dönüşüm oranına ilişkin bir tanım yapmak gerekirse;

 • Dönüşüm Oranı: Reklam etkileşimi başına elde edilen ortalama dönüşüm sayısının yüzde değeridir.

Dönüşüm oranının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını daha açık bir biçimde ifade etmek için somut bir örnekten yararlanalım. Örneğin 10.000 etkileşimden 500 dönüşüm elde ettiyseniz dönüşüm oranınız %5’tir. Reklam kampanyanızın gidişatına dair karar alırken dönüşüm oranlarını ölçmelisiniz. Dönüşüm oranını ölçmek içinse Dönüşüm İzleme özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Gösterim Payı | BGBM

Düzenlenen reklam kampanyasına ilişkin bir reklamın herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesi halinde bir gösterim gerçekleşir. Gösterimin gerçekleşmesi, reklamı görüntüleyen kullanıcının reklamı tıklamasına gerek yoktur. Gösterim payı, reklam kampanyanızın verimi ve başarısı bakımından doğrudan bir sonuç ifade etmese de kampanyanızın etkileşimi hakkında fikir verir.

Ortalama Konum

Ortalama konum, reklamın, reklam açık artırmasındaki diğer reklamlara kıyasla görüntülenme sırasını gösterir. Ortalama konumun ne olduğunu örnek vererek açıklamak gerekirse, mesela reklam konumunuzun “1” olması, reklamınızın diğer reklamların tamamının üstünde gösterildiğini ifade eder; fakat, reklamınızın sayfanın en üstünde olduğu anlamına gelmez.

Bütçe Kazanımı

Google Ads üzerinde reklam vermek suretiyle dijital pazarlama çalışmaları yürüten kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer gösterge ise Bütçe Kazanımıdır. Bütçe Kazanımı, reklam kampanyası düzenleyen kişi veya işletmenin, belirlediği reklam bütçesi bakımından ne oranda başarılı olduğuna ilişkin bilgi sunan önemli bir performans göstergesidir.

Yaşam Boyu Değeri

Yaşam Boyu Değeri, farklı kullanıcıların işletmeniz için ne kadar değerli olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız adına veri sunan, Google Ads performans göstergesidir. Yaşam Boyu Değeri de reklam kampanyanız özelinde internet pazarlamacılığı bakımından başarılı bir strateji belirlemeniz adına dikkat etmeniz gereken performans göstergeleri arasında yer alır.

→ Google Ads üzerinden düzenlediğiniz reklam kampanyalarının verimini, başarısını ve performansını artırmak için yararlanmanız gereken başlıca performans göstergelerini paylaştık. Söz konusu göstergelerin sunduğu bilgi, veri ve istatistiklerden faydalanabilir; reklam kampanyanızı ve internet pazarlamacılığı stratejinizi düzenleyerek daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

İnternet Pazarlaması Nedir, Ne İşe Yarar?

İnternet kullanıcılarının internette karşılarına çıkan her türlü dijital öge, internet pazarlamasının alanına girer. Oldukça geniş bir etki alanına sahip olan internet pazarlaması, sosyal medya gönderileri, e – postalar, arama motorlarındaki ödemeli reklamlar ve daha birçok dijital ögeyi içerir. Şimdi, internet pazarlamasının değer ve önem kazanmasının başlıca sebeplerine mercek tutalım.

İnternet pazarlaması, alternatif pazarlama araçlarına kıyasla çok daha avantajlıdır. Geleneksel pazarlama araçlarına (televizyon, radyo, gazete) oranla daha az bütçe ile daha geniş ve alakalı bir kitleyle etkileşim olanağı sunan internet pazarlaması, doğru ve isabetli bir online pazarlama stratejisi ile küçük işletmelerin büyük marka ve firmalarla dahi rekabet edebilmesine imkan tanır.

İnternet Pazarlamasında Uzman Yardımının Önemi

Firmanız, markanız veya işletmeniz hakkında henüz bilgi sahibi olmayan, sizi keşfetmeye hazır milyonlarca tüketici ve müşteri ile etkileşim kurulmasına olanak tanıyan internet pazarlaması, ancak doğru ve isabetli stratejiler üzerinde kurgulandığı takdirde başarılı sonuçlar verir. Bu başarı içinse profesyoneller marifetiyle yürütülecek bir reklam kampanyasına gereksinim duyulur.

 • Dijital pazarlamanın tüm kazanımlarını elde etmenin, markalaşma yolunda büyük mesafeler kat etmenin ve sürdürülebilir bir tüketici hacmine sahip olmanın yolu, kapsamlı ve çok yönlü bir reklam kampanyasının özenle ve dikkatle yürütülmesinden geçer.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?