Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

Dijital Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Dijital pazarlama; elektronik cihazlar ve internet yardımıyla dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen pazarlama stratejilerinin tamamıdır. Ürünlerin ve hizmetlerin elektronik ortam üzerinden on – line şekilde tanıtımında başvurulan en etkili pazarlama yöntemleri arasında bulunan yeni nesil pazarlama stratejisidir. Arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlama (SEM), e – ticaret pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması vs. pazarlama metotlarının bir arada kullanıldığı pazarlama türüdür.

Dijital Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Ürün ve hizmetlerin satış hacmi ve markanın piyasa değeri, arz edilen ürün ve hizmetlerin tüketicilerle nasıl buluştuğu ve müşterilere nasıl pazarlandığı ile doğrudan ilişkilidir. Dijital pazarlama, ürün/hizmet ile tüketici/müşteri arası ilişkinin dinamik, çift yönlü, efektif ve sürdürülebilir bir ilişkiye dayandığı pazarlama türüdür. Ajansımız, işletme ve firmalarca tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin satış hacmini artırmak, markalaşma yolunda hız ve değer katmak adına dijital pazarlama çözümleri sunar.

Dijital Pazarlama Ne İşe Yarar, Önemi Nedir?

Ajansımız tarafından sunulan dijital pazarlama çözümleri; ilgili işletmenin kısa – orta – uzun vadeli hedeflerini gerçekçi parametreler üzerinden belirlemesine, hedef tüketici kitlenin tanımlanmasına ve hedeflenen tüketicilere ulaşmada en efektif dijital pazarlama planının geliştirilmesine yardımcı olur. Dijital pazarlama, bugünün piyasa dinamikleri ve rekabet konjonktürü göz önüne alındığında, bir işletmenin piyasada var olabilmesi adına başvurabileceği en etkili stratejidir.

Dijital pazarlamanın önemi başlığı altında sayfalarca içerik hazırlamak mümkün; ancak, en kısa ifadeyle açıklamak gerekirse, bugünün tüketicilerinin tüketim alışkanlıklarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanarak on – line platformlara erişme oranının ne denli yüksek (+ %90) olduğuna göz atmak yeterli olacaktır. Özetle, tüketiciler içerisinde belirlediği hedef müşteri kitlesiyle etkili bir iletişim kurmak ve geliştirmek isteyen her işletme, şu veya bu şekilde dijital pazarlama çözümlerinden yararlanmak durumundadır.

Dijital pazarlama değişken dinamiklerin ve belirsiz faktörlerin bulunduğu pazarlama stratejilerindendir. Tüketici hareketlerinden piyasa değişimlerine değin pek çok noktayı takip etmek ve vakit kaybetmeden aksiyon alarak pazarlama planlamasının revize edilmesi gerekir. Bu nedenle, pazarlama çalışmalarından beklenen faydanın ve başarının elde edilmesi, ancak profesyonel ve nitelikli bir dijital pazarlama ajansından hizmet almakla mümkündür.

Ürün ve hizmetlerin alıcılarıyla buluşturulmasının etkili yöntemleri arasında bulunan dijital pazarlama için yenilikçi, etkili, geri dönüş oranı yüksek ve sürdürebilir çözümler adına ajansımıza başvurabilir, dijital pazarlamanın avantajlarını ve ayırıcı özelliklerini deneyimleyebilirsiniz. Web sitemizin iletişim sekmesini ziyaret ederek destek birimimizle iletişim kurabilir, dijital pazarlama çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye en kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Dijital Pazarlamada Uzman Yardımı ve Önemi

Dijital pazarlamanın kullanıcılara sunduğu özelliklerinden, avantajlarından ve faydalarından, kısacası tüm nimetlerinden yararlanmak, ancak uzman marifetiyle icra edilen ve yine nitelikli personel tarafından takip edilerek pazar konjonktürüne göre revize edilen dijital pazarlama çözümleriyle mümkündür. Niçin? Daha geniş erişim, takip edilebilir sonuçlar, markalaşma sürecinin hızlandırılması, ürün – hizmet satış hacminde ivmeli artış, sürdürülebilir müşteri ilişkileri.

Mevcut durumunu geliştirmek ve iyileştirmek, hedeflerine ulaşmak isteyen bir firma/işletme/marka için en doğru ve bilinçli olan yaklaşımın, bu alanda yetkinliğini ispatlamış deneyimli bir reklam ajansından yardım almak olduğu çok açık. Profesyonel yardıma başvurmanın ilgili firma veya işletmeye kazandıracağı çok sayıda faydalardan ve rakiplerine üstünlük kurmasına yardımcı olacak avantajlardan söz etmek mümkün. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse;

 • Daha geniş erişim,
 • Sürdürülebilir ve kalıcı ilişkileri,
 • İyileştirilmiş geri dönüşüm oranı,
 • Pazarlamaya konu ürün veya hizmet üzerinde farkındalık artışı,
 • Müşteri sadakati,
 • Tüketici artışına paralel olarak satış hacmi artışı,
 • Hedef kitle gereksinimlerinin belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmet çözümler sunulması,
 • Gerçek zamanlı olarak doğru sonuçların görüntülenmesi,
 • Takip edilebilir sonuçlar, izlenebilir istatistikler,
 • Lokal ve global rekabet ortamında mevcut pozisyonun korunması ve zamanla geliştirilmesi,
 • Teknolojideki ve piyasadaki gelişmelere karşı hızlı aksiyon alınması.

Dijital Pazarlama Yöntemleri

Dijital pazarlama stratejisi oluşturulurken ilgili işletmenin mevcut durumu, beklentileri, gereksinimi, arz ettiği ürün veya hizmetin dururumu, piyasa koşulları ve müşteri talebi gibi pek çok farklı etken dikkate alınır. Yani, dijital pazarlama başvuranın somut durumuna esas alınarak özel bir planlama yapılır. Dijital pazarlama yöntemlerinden hangilerine başvurulacağı da bu planlamada belirlenir. Oldukça etkili ve başarılı sonuçlar sağlayan dijital pazarlama yöntemlerinden bazıları şunlardır:

 • Arama Motoru Optimizasyonu | SEO

SEO, bir web sitesinin arama sonuçları sayfasında yüksek bir sıralama ve dolayısıyla yüksek bir trafik elde etmesi adına yapılan, uzun vadeli ve fakat oldukça etkili bir pazarlama stratejisidir. SEO, arama sonuçları sayfasında başarılı bir sıralamanın yanı sıra bir web sitesinin içeriğini taramasını, dizine eklemesini ve anlamasını kolaylaştıran bir dizi değişiklik ve tekniktir.

 • Arama Motoru Pazarlaması | SEM

SEM, Ücretli Arama Pazarlaması olarak da bilinen dijital pazarlama stratejisidir. Bu strateji, bir web sitesinin mevcut trafiğini artırmak adına başvurulan kapsamlı ve etkili bir dijital pazarlama yöntemidir. Google Ads, Bing Ads gibi platformlar ise SEM çalışmaları için kullanılan başlıca platformlardır.

 • İçerik Pazarlaması

İçerik pazarlaması; tüketici davranışını korumak ve etkilemek adına periyodik şekilde sunulan değerli, ilginç, ilgili ve eğlenceli içeriklerin geliştirildiği pazarlama faaliyetidir. Tüketicilerin marka sadakatinin artırılmasına, yeni müşteriler kazanılmasına ve marka itibarının artırılmasına katkı sağlar.

 • Sosyal Medya Pazarlaması | SMM

Marka imajı oluşturulması, güçlendirilmesi ve korunmasında sosyal medyanın etkisi ve önemi yadsınamaz. Sosyal medya pazarlaması (SMM), söz konusu alanlarda önemli katkılar sağlayan dijital pazarlama yöntemidir. Etkili bir sosyal medya pazarlaması için ilgili marka ve arz ettiği ürün/hizmet için optimum fayda verecek platformun ve nasıl bir çalışma yapılacağının belirlenmesi gerekir.

 • Tıklama Başına Ödeme Reklamcılığı | PPC

Ticari pazarlamacıların birbirlerine karşı teklif vermeleri üzerine kurulu bir pazarlama yöntemi olan PPC, hızla gelişmekte olan ve başarılı sonuçlar veren bir başka pazarlama faaliyetidir.

 • E – Posta Pazarlaması

E – posta pazarlaması, temelde bir grup kişiye ticari içerikli (iş ortaklığı teklifi – ürün/hizmet farkındalığını artırmaya yönelik tanıtım metni gibi) mesaj gönderme eylemi üzerine kurulu dijital pazarlama yöntemidir.

Dijital Pazarlama ile Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklar

İşletme – müşteri ilişkileri, teknolojideki gelişime paralel bir değişiklik gösterir. Sosyal ağların ve internetin yaygın kullanımı, işletmeler ve müşteriler arasındaki ilişkinin de daha çok bu mecralar üzerinden gerçekleşmesinin başlıca sebepleri arasında yer alır. Dijital pazarlama, müşteri edinme ve edinilen müşteriyi koruma stratejileri arasında alternatifsiz avantajları sayesinde bugünün en etkili pazarlama faaliyeti olarak öne çıkar. Geleneksel pazarlamanın yerini hızla alan dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan farklı kılan noktalar şunlardır:

 • Pazarlama araçları,
 • Pazarlama bütçesi
 • Hedef kitle,
 • Tüketici etkileşimi,
 • Veri analizi.

Dijital pazarlamada etkili sonuçlar elde etmek amacıyla profesyonel ve nitelikli bir ajansa başvurmak, sürecin seyri adına en doğru yaklaşım olacaktır. Alışılagelmişi ötesinde dijital pazarlama çözümlerimiz hakkında bilgi almak için web sitemizde yer alan pratik iletişim araçlarını kullanabilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?