Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Dijital pazarlamada başarılı sonuçlar alınabilmesi, kurgulanan stratejinin ve benimsenen çevrim içi pazarlama yaklaşımının başarısıyla mümkündür. Bu nedenle birçok işletme başarılı bir dijital pazarlama stratejisi kurgulamak adına çeşitli metriklerden yararlanır. İsabetli sonuçlar sağlayan bu metriklerden birisi de CPA yani “eylem/aksiyon başına maliyet” metriğidir.

Cost Per Action Nedir, Nasıl Hesaplanır

CPA, eylem başına maliyet şeklinde Türkçeye tercüme edilen “Cost Per Action” teriminin kısa adıdır. CPA’in isabetli bir metrik olduğu varsayılsa da aslında çevrim içi reklamcılık ölçüm ve fiyatlandırma modelidir. İçeriğimiz, CPA modeline ve CPA hesabına ışık tutma kaygısıyla hazırlanmış olup, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Cost Per Action | Aksiyon Başına Maliyet

CPA veya Aksiyon Başına Maliyet; belirli bir aksiyon/eyleme yönlendirilen, yönlendirilen eylemin gerçekleşmesi karşılığında maliyeti gösteren bir çevrim içi reklamcılık ölçüm ve fiyatlandırma modelidir. Söz konusu reklam modeli, amaçlanan eylemin doğrudan gerçekleşmesini konu aldığından dolayı reklam verenlerce en uygun pazarlama modeli olarak kabul edilir.

Cost Per Actiyon modelinin pazarlamacılar tarafından çok sevilmesinin bir başka nedeni, yalnızca ürün satışı olduğunda ücretlendirme yapılmasıdır. CPA, ürün satışının temel amaç olduğu platformlar ve özellikle e – ticaret siteleri için ideal bir pazarlama metriğidir. Peki, aksiyon başına maliyet hesabı nasıl yapılır, hesap sonucunda elde edilen veriler nasıl yorumlanır?

CPA Nasıl Hesaplanır?

CPA, toplam maliyetin, toplam aksiyon sayısına bölünmesiyle elde edilir. Biraz daha açmak gerekirse CPA, düzenlenen reklam kampanyası için ayrılan bütçenin tamamının, reklam kampanyasının yayında olduğu süreçte elde edilen aksiyon sayısının tamamına bölünmesiyle hesaplanır. Şimdi, CPA hesabını somutlaştırmak adına çeşitli örnekler verelim:

CPA= TOPLAM MALİYETTOPLAM AKSİYON

→ Örneğin yeni bir ekran kartı modeli için reklam kampanyası düzenlemeyi planlıyorsunuz. Kampanya için ayırmayı öngördüğünüz bütçe tutarı 10.000 TL. Kampanya süresi boyunca satış yaptığınız ekran kartı sayısı ise 50. Düzenlediğiniz reklam kampanyasına ilişkin CPA değerini hesaplayalım:

10.000 TL50 Adet=200 CPA

Örneğimizde CPA değerini 200 olarak bulduk. Peki, bu değer ne ifade eder, nasıl yorumlanmalıdır? Bu değer, düzenlediğimiz reklam kampanyasında her bir ekran kartı satışı için 200 TL harcadığımızı ifade eder. O halde şöyle bir çıkarımda bulunmak mümkün: CPA değeri arttıkça reklam kampanyasından elde ettiğimiz fayda azalır; CPA değeri azaldıkça reklam kampanyasından elde ettiğimiz fayda artar.

CPA ile ilgili ifade ettiğimiz hususlardan hareketle diyebiliriz ki önemli olan, CPA değerinin nasıl hesaplandığından çok CPA değerinin nasıl düşürülebileceğidir. Zira CPA değeri düşmesi düzenlenen reklam kampanyasının başarılı olduğuna, CPA değerinin artmasıysa düzenlenen reklam kampanyasının başarısız olduğuna işarettir.

→ Önemli! CPA metriğinin nasıl düşürülebileceğine ilişkin önemli ipuçlarını aşağıda sıraladık. Fakat bunlara geçmeden önce belirtmemiz gerekir ki CPA metriğinde düşme sağlamak için uzman marifetiyle profesyonel dokunuşlar gerekir. Bu nedenle çevrim içi pazarlamada deneyim ve yetkinlik sahibi bir ajanstan yardım almak, oldukça yararlı ve sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Optimum CPA Değeri Nasıl Olmalıdır?

CPA (Cost Per Action), her bir dönüşümün karşılık geldiği mali değerdir. Yani bir adet ürün satışı için katlanılması gereken maliyeti ifade eder. CPA hesabı ise toplam dönüşüm maliyetinin yani reklam harcamasının, toplam dönüşüm sayısına bölünmesiyle yapılır. Örneğin bir reklam kampanyası için 1000 TL harcanmış ve 10 adet dönüşüm alınmışsa CPA 100 TL’dir.

Optimum CPA değeri şudur, şeklinde belirgin ve kesin bir değerden söz etmek mümkün değil; zira CPA değeri görelidir. Dolayısıyla en ideal yani optimum CPA değeri, reklam harcamalarının getirisinde hedeflenen miktara göre farklılık gösterir. Ayrıca, faaliyet gösterilen sektörün özellikleri ve müşterilerin harcadığı ortalama tutar da ideal CPA üzerinde belirleyicidir.

Optimum CPA değerinin ne olduğunu, ne olmaması gerektiğini ifade ederek açıklayalım. Örneğin 500 TL CPA değeriniz olmasına rağmen müşterileriniz sizinle sadece ortalama 200 TL harcamada bulunuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Ancak, 100 TL CPA değeriniz olmasına karşın müşterileriniz sizinle ortalama 500 TL harcıyorsa son derece başarılı bir CPA değerine sahip olduğunuz açıktır.

CPA Değeri Nasıl Düşürülür?

CPA, bir reklam/pazarlama kampanyasının yatırım getirisini gösteren en önemli metrikler arasında yer alır. Bu nedenle reklam kampanyasının yatırım getirisini artırmak için CPA değerini düşürmek gerekir. Peki, CPA değerini düşürmek adına nasıl bir yöntem izlenebilir? Aşağıda CPA değerinin düşürülebilmesi adına uygulanabilecek yararlı taktiklerden bazıları sıralanmıştır:

  • Düzenlenen pazarlama/reklam kampanyasının yapısı, içeriği, özellikleri, amacı ve işlevi CPA değerine doğrudan etki eder. Dolayısıyla, değerde düşme sağlamak için iyi düşünülmüş, kurgulanmış ve tatbik edilmiş bir reklam kampanyasına gerek duyulur.
  • Dönüşüm oranının artırılması CPA üzerinde ters yönlü etki yaratır yani CPA değerini düşürür. Dönüşüm oranının artırılması içinse reklamların doğru tüketicilere ulaşması gerekir.
  • Reklam kampanyası için ayırdığınız bütçenin büyük bir bölümünü dönüşüm sağlamayan kitlelere harcamak iyi bir fikir değil. Kitlenizi belirginleştirmek ve netleştirerek daraltmak başarılı sonuçlar verecektir.
  • Kampanya bütçesini dengelemek; bütçeyi en düşük CPA değerine sahip kampanyalara uygun şekilde ayırmak, CPA değerini düşürmek adına faydalı bir yaklaşımdır.
  • Düzenlenen reklam kampanyaları arasında bütçe transferi yapılabilir. Örneğin en verimli kampanyanın tam olarak finanse edilebilmesi için yüksek CPA değerine sahip kampanyaların bütçesini daha düşük CPA değerine sahip kampanyaların bütçesine aktarmak yararlı olabilir.
  • Teklifler ayarlanırken kampanya bütçesinin dikkate alınması, performans ve verimliliğin maksimize edilmesi adına faydalı bir yaklaşımdır.
  • Search kampanyasının ana ögesi “keyword” yani anahtar kelimedir. Anahtar kelime düzeyinde optimizasyon çalışmaları yapmak, CPA değerinin iyileştirilmesi yani düşürülmesi adına yararlı olacaktır. Ayrıca düşük performans gösteren anahtar kelimeleri tespit etmek ve tespit edilen bu kelimeleri durdurmak da faydalı sonuçlar verecektir.
  • Anahtar kelime araştırmasını etkili bir biçimde yapmak önemlidir. Marka ile ilgili terimler ve anahtar kelimeler tespit edilmiş olabilir; fakat tüketicilerin arama sorgusu davranışları zamanla değişiklik gösterir. Bu sebeple periyodik aralıklarla anahtar kelime revizyonu yapmak, uzun vadede başarı elde etmek adına yararlı bir yaklaşımdır.
  • Anahtar kelime araştırmasında isabetli sonuçlara ulaşmak için Ahrefs, SEMRush, Google Keyword Planner gibi çeşitli SEO araçlarından yardım almak da bir diğer önemli çalışmadır.
  • Reklam kişiselleştirmesine ve özelleştirme çalışmalarına; tıklama sonrası optimizasyon sürecine önem vermek, CPA değerinin orta ve uzun vadede düşürülmesine katkı sağlar.
Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?