Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

A/B Test Nedir, Ne İşe Yarar?

İki içerik testinin performansı karşılaştırılacağı zaman A/B testi kullanılır.  Bu sayede ziyaretçiler tarafından hangi içeriğin daha cazip bulunduğu anlaşılabilir. Bu testler aynı zamanda bölüm testi veya grup testi olarak da bilinir. Kontrol sürümü ile değişken sürümü anahtar metrikleri dikkate alınarak en başarılı olanın seçilebilmesi için test edilir. A, kontrol sürümü olurken B de değişken sürümüdür.

A/B Testi Nasıl İzlenir?

A/B testi izleneceği zaman ziyaretçi trafiği A ve B sürümleri baz alınarak takip edilir. Bu sayede hangi sürüm en yüksek sayıda dönüştürme ya da talep edilen eylemi gerçekleştirebilmeyi sağlayan ziyaretçiyi belirler anlaşılabilir. Bu izleme sırasında açma oranını en iyi sunan sürüm öğrenilebilir.

A/B Test Nedir, Ne İşe YararAyrıca editörlerin seçtiği içeriklerin yanı sıra kullanıcı davranışlarına bağlı olarak algoritmaların öne çıkardığı içeriklerden hangisinin daha iyi etkileşim verdiği görülür. Bu test sayesinde en iyi müşteri deneyimi belirlenebilir. Peki, söze konu teste ne zaman başvurulur?

A/B Testi Ne Zaman Kullanılır?

A/B testi düzenli olarak yapıldığı takdirde performansın değerlendirilebilmesi açısından öneri sunar. Bu testin sürekli yapılabilmesi mümkün olurken çok sayıda test seçeneği bulunur. A/B testi sayesinde dijital pazarlama malzemelerinin tamamı izlenebilir. Dijital pazarlama materyalleri birden fazla sayıdadır. Bunlara verilebilecek örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Kısa mesaj,
 • E-Posta,
 • Reklam,
 • Web site sayfaları,
 • Web sayfası bileşenleri,
 • Mobil uygulama,
 • Haber bülteni.

A/B Testi Neden Önemlidir?

A/B testi sayesinde hangi dijital pazarlama malzemeleri işe yarar daha iyi anlaşılabilir. Kampanya yönetimi sırasında bu testten yararlanılır. Kullanıcılar arasında hedef kitlenin ilgi alanları daha net tespit edilebilir. Bu testler kullanıcıların nelere tepki verdiğini da anlayabilmek açısından önemlidir. Pazarlama stratejileri sırasında dikkate alınması gereken çok sayıda konu bulunur.

Söz konusu hususlar analiz edildiğinde etkili ve verimli bir pazarlama stratejisi geliştirilebilir. Pazarlama stratejileri yapılırken bunu etkileme gücüne sahip unsurların tespit edilmesinin önemi büyüktür. A/B testi sayesinde pazarlama stratejilerinde kullanılacak unsurların doğru seçilmesi, varsa eksiklerinin giderilmesi ve bunların geliştirilmesi kolaylaşır.

Ayrıca vaz geçilmesi gereken pazarlama stratejisi unsurları da daha net belirlenebilir. Web sitesinden istenilen sonucun elde edilebilmesi veriler sayesinde olur. Bunun için de sitenin işleyişi sırasında birtakım araçlar kullanılır. Bu araçlardan biri de A/B testi olarak adlandırılan performans ölçüm aracıdır.

A/B Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

A/B testi düzenli yapıldığı takdirde faydalı sonuçlar elde edilebilir. Bu testin yapılma amaçlarından biri de yeterli performansa sahip olmayan pazarlama stratejilerinin tespit edilmesidir. Beklentilere yanıt vermeyen dijital kampanyaların neler olduğu A/B testi ile net olarak anlaşılabilir.

Bu sayede performans sorunu giderilebilir ya da çözümlenebilir. Dijital pazarlama kampanyasına başlamadan önce hangi yaklaşımın daha iyi sonuç vereceği kestirilemediği takdirde daha iyi olanın tespit edilebilmesi için A/B testi yapılır. Bu sayede de iki farklı unsur arasındaki başarı oranı daha iyi anlaşılır.

A/B Testi Avantajları Nelerdir?

A/B testinin oldukça fazla sayıda önemli avantajları bulunur. Bu avantajlar arasında site ziyaretçilerinin verdikleri tepkilerin ölçülebilir olması ilk akla gelenlerdendir.  Bu sayede en iyi tepkinin ne olduğu anlaşılır. Site yöneticisinin dijital pazarlama stratejileri konusundaki önsezilerinin doğru ya da yanlış olduğunun anlaşılabilmesi için bu testlere ihtiyaç vardır.

Testin sonuçları dikkate alınarak işe yaramayan yöntemler terk edilir. Testin sonuçlarına uygun stratejiler uygulandığında sitede daha fazla zaman harcama eğiliminde olan ziyaretçiler çekilebilir. Bu ziyaretçiler sitede daha uzun zaman geçireceği gibi daha fazla bağlantıya da tıklayacak olanlardır.

A/B Testi Nasıl Yapılır?

A/B testi ne zaman yapılacağı da bu konuyla ilgilenenlerin yanıtını merak edebilecekleri sorular arasında yer alır. Kullanımı kolay bir test olması önemli bir avantaj olurken bazı adımların takip edilmesi gerekir. Takip edilmesi gereken başlıca adımlarsa şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk adımda performans referans değeri ölçülür ve bu veri değerlendirilir,
 • İkinci aşamada ise testin hedefi performans referans değeri aracılığı ile belirlenir,
 • Sonraki aşamaya geçildiğinde ise testin performans artışını nasıl sağlayabileceği konusunda çeşitli öneriler dikkate alınır,
 • Test hedeflerinin belirlenmesinin ardından konumlar tespit edilmelidir,
 • A ve B sürümleri oluşturma aşamasına geçilir,
 • Kalite kontrol aracı kullanılarak kurulum doğrulanır,
 • Test başlatılır,
 • Web’in yanı sıra test analitiği aracılığı ile sonuçlar izlenir,
 • Elde edilen veriler sayesinde de son aşamada müşteri deneyiminin iyileştirilmesi çalışması yapılır.

A/B Testi Ne İşe Yarar?

A/B testi çok sayıda avantajı sunan bir uygulamadır. Bu test sayesinde performans geliştirme işlemleri veriler aracılığı ile yapılabilir. Elde edilecek veriler somut nitelikte olduğundan doğru yönlendirme özelliğine de sahiptir. A/B testi uygulandığında müşteri deneyimi daha ilgi çekici hale gelir. Buna ilaveten ilgi çekici metinler hazırlama, etkileyici görseller aracılığı ile web sitesini geliştirme de sağlanabilir.

Güçlü bir pazarlama stratejisi geliştirileceği zaman çeşitli araçlardan yararlanılması gerekir. A/B testi bu imkanı sunar. Etkili pazarlama stratejisinin yanı sıra yatırım getirisi artırılacağı zaman da teste ihtiyaç duyulur. Bu sayede daha fazla gelir elde etmek de kolaylaşır.

A/B Testi Neleri İnceler?

A/B testi ile güçlü analitik veriler elde edilir. Var olan performansın ve trafik düzeyinin anlaşılabilmesi için A/B testine gereksinim duyulur. Bu testin planlanması aşamasında bazı hususların dikkate alınması gerekir. Öncelikle sayfa görüntüleme sayısı ve benzersiz ziyaretçilerin anlaşılması bu testle mümkündür. Sitede geçirilen zamanın yanı sıra ziyaret başına sayfa sayısının anlaşılması da bu yolla sağlanabilir.

Siteden hızlı çıkış oranı nedir?

A/B testi bu verileri de sunar. Kayıp sayıları, tıklama oranları, kayıtlar da testin sonuçlarından elde edilebilecek veriler arasındadır. Sitenin zamana bağlı performans değişimi anlaşılmak istendiğinde A/B testi yapılması önerilir. Testin sunduğu veriler sayesinde performans değerlendirmesi kişisel ölçütlerin dışında geliştirilebilir. Test sayesinde kişisel varsayımlar ve izlenimler doğrulanabileceği gibi yanlışlanabilir.

Performans ölçümleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve beklenmeyen sonuçlara yanıt verilebilir. Test uygulanırken durdurularak düzeltmeler yapılabilir. Testin durdurulduktan sonra yeniden başlatılabilmesi de mümkündür. Teste yer alan panel sayesinde performans verilerine ait tüm değişiklikler öğrenilebilir. Performans panelinin bir diğer özelliği de testin ne kadar çalışacağı yönünde veri sunmasıdır.

Test planlanacağı zaman hedeflerin önceden belirlenmesi daha verimli sonuç elde edilmesini sağlar. Seçilecek bir öge diğer ögeye göre ne oranda başarılı bu testle net olarak anlaşılabilir. Testin uygulanması sırasında iki öge arasında istatistiksel anlamda inceleme yapılabilir.

Web sitesine giren ziyaretçi sayısı, siteyi açma oranları, tıklanma oranı, abonelikler ve kayıtlar arasından seçilecek iki öge bu testle analitik olarak izlenebilir. İki ögenin izlenmesi anlamlı bir ölçüm elde edene kadar devam edebilir. Dönüştürme oranları da test aracılığı ile gelir açısından analiz edilebilmektedir.

Sitede kullanıcıların harcadığı süre, satışlar, potansiyel müşteriler, banner reklamlara tıklama oranları veya haber bülteni kayıtları da dönüştürme oranları açısından test aracılığı ile izlenebilmektedir. Hedef kitlenin pazarlamada kullanılan içerikle ne yönde bir etkileşim içerisinde olduğunu gösteren veriler testten istenilen sonuçları elde etmeyi kolaylaştırır.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?