Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

ROI (Yatırım Getirisi) Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisi dendiğinde anlaşılması gereken Return On Investmendır. İşletmeleri ilgilendiren bu kavram yatırım yapan tüm firmalar açısından önemlidir. ROI yatırımlardan elde edilecek geri dönüşleri ilgilendirir. Ticari faaliyetlerin gittikçe dijital platformlarda yaygınlaşması ile birlikte yeni kavram ve tanımlar ortaya çıkmaktadır. ROI de bunlardan biridir.

ROI Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Günümüzde küresel hale gelen ticari faaliyetlerde dünya genelinde firmalar dijital kanallar üzerinden ürün ve hizmet pazarlaması yapar. Bu çalışmalar için de web adreslerini sanal mağazaları olarak kullanırlar. Alıcılar ürün ya da hizmet ihtiyacı karşısında internet kanalı ile web adreslerini ziyaret ettiklerinde satıcı firmalarla bir araya gelir.

ROI sayesinde firmalar yaptıkları yatırımların kendilerine ne kazandırdığını kolayca tespit edebilir. E-Ticarette sıklıkla kullanılan bu uygulamanın işlevsel oluşu ve kısa sürede veri sunması önemli bir özelliğidir. ROI kullanan firmaların yatırım geri dönüşleri çeşitli grafiklerle ve sayısal verilerle sunulur. Bu sayede firma elde ettiği karı ve yatırımlarının kendisine ne oranda fayda sağladığını kısa sürede tespit eder.

E-Ticaret yatırımlarının en önemli özelliği de ölçülebilir oluşu ve geri dönüşümlerin izlenebilmesidir. Bu fırsatları girişimcilere sunan ise dijital kanalların kullanılabilir olması ve gelişen teknolojilerin avantajlarıdır. Dijital uygulamalar her tür ölçümlemenin yapılmasını kolaylaştırmakta ve buna bağlı olarak da yeni uygulamalar sürekli güncellenmektedir.

ROI ve E-Ticaret

E-Ticaret uygulamaları günümüzün tercih edilen ticari faaliyetleri arasında yer alır. Bu çalışmalar sayesinde firmalar ürün ve hizmet satışı yapacakları zaman dünya piyasalarına da açılma şansı elde eder. Dünyanın gittikçe küresel bir köye dönüşmesi alıcılarla satıcıları dijital ortamlarda bir araya getirmektedir. Alıcılar internet ağları vasıtası ile web adreslerinde gezinirken ticari faaliyetleri bu ortamda gerçekleştirebilir. 

Satıcılar da sanal mağazaları olan web adreslerinde ürün ve hizmetlerini pazarlar. Kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyenler için ideal ortamı sunan e-ticaret faaliyetleri girişimciler açısından oldukça karlıdır. E-Ticaret yapmak isteyenlerin öncelikle ürün maliyetlerinin ne olduğunu tespit etmesi gerekir. Ardından ise yapılacak her bir masraf yatırım maliyeti olarak değerlendirileceğinden bunların tam ve eksiksiz olarak hesaplanması icap eder.

Girişimciler açısından ürün maliyetlerine ek olarak ortaya çıkacak yatırım masrafları da birbirinden farklıdır. Bunların tespiti, rakip analizi yapılması, hangi sektörde yer alacağına girişimcinin karar vermesi sürecin bir parçasıdır. ROI ile girişimci yatırımının ardından kendisine kalabilecek kar oranlarını kolaylıkla tespit edebilir. Girişimciler açısından ortaya çıkabilecek ekstra giderlerden bazıları şunlardır:

 • Reklama ve tanıtımlara harcanacak meblağlar.
 • Pazarlama alanında yapılan yatırım masrafları.
 • Tanıtım kampanyalarına ayrılacak ödemeler.
 • Lojistik ihtiyaçlarının hesaplanması.
 • Depolama ücretleri.
 • Dijital pazarlama ajanslarından alınacak danışmanlık hizmeti giderleri.

ROI Neden Önemlidir?

ROI Neden Önemlidir? Sorusunun yanıtı da birçok yatırımcıyı yakından ilgilendirmektedir. Günümüzde e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşmasına bağlı olarak girişimciler için yeni kavramlar ve uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Ticari faaliyetlerin ölçümlenebilir olması dijital teknolojilerden daha sık yararlanılmasını sağlarken bu durum girişimci açısından verilere ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirmektedir.

Girişimci yaptığı yatırımları ve bunun sonucunda elde edeceği kar oranlarını önceden gördüğünde veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan sonuçlara ulaştığında geleceğe dönük yatırımlarını, planlarını şekillendirebilir. Bu nedenle de ROI ve benzeri uygulamalar sıklıkla tercih edilir. ROI hesaplaması yapıldığında girişimci kendisine yarar sağlayan ya da zarar veren kampanyaları kısa sürede görür.

Verimsiz kampanyaların hızla terkedilmesi ve avantaj yaratan kampanyalara daha fazla önem verilmesi elde edilecek verilerle mümkündür. Girişimcinin kazancını kontrol edebilmesine olanak tanıyan ROI sermayenin doğru kullanımı, bütçe planlamasının yapılabilmesi, pazarlama stratejilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgi verir. İşletmenin ayakta kalması için gerekli olan tüm unsurların genel durumu ve gelecekteki sonuçları hakkında da ROI sayesinde veri elde edilebilir.

ROI Avantajları

ROI avantajları bakımından girişimcilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Bu sayede girişimci yapacağı yatırım masraflarının ardından ne oranda kar elde edebileceğini anlarken ileriye dönük planlarını da bu veriler ışığında şekillendirebilir.

 • Girişimci ticari faaliyetlerinde avantaj elde eder.
 • Girişimcinin yatırımları doğru yönetilebilir hale gelir.
 • Girişimci hangi ürün gruplarında daha fazla kar elde ettiğini ROI ile kısa sürede tespit edebilir.
 • Satışta verimli dönemler kısa sürede anlaşılabilir.
 • Reklam hizmetleri konusunda hangi alternatiflerin kullanılması gerektiğine karar vermek kolaylaşır.
 • Müşteri profili hızlıca tanınabilir.
 • Girişimci daha karlı bir iş planı kurabilir.
 • Girişimciye kazanç yollarını tespit etme fırsatı yaratır.
 • Zarar etmeyi engeller.
 • Verimli ve etkin bir satış uygulaması yapılmasına fırsat yaratır.
 • Girişimciye hangi durumlarda ne tür hamleler yapması gerektiği konusunda yardımcı olur.
 • Ticari faaliyetler konusunda rehberlik eder.

ROI Hesaplaması Nasıl Yapılır?

ROI hesaplaması nasıl yapılır? Konusu girişimciler açısından merak edilenler arasında yer alır. Bu hesaplamalar yapılırken sayısal veriler ve grafikler şeklinde girişimci sonuç elde eder. Bu veriler doğru okunduğunda işletmenin gelecek yatırımları, ticari faaliyetlerinden beklentileri yönetilebilir. ROI harcama kalemleri işlenirken birçok masraf listeye dahil edilmelidir.

İşletmenin ürün maliyetlerinin yanı sıra reklam ve tanıtım giderleri, işletmeye ait diğer masraflar bu listede yer alır. Girişimci işe başlama aşamasında ve işin yürütümü devam ederken ROI hesaplaması yaptığında kendisi için gerekli olan yol haritasını elde eder. Bu sayede de ileriye dönük planlama yapabilir. Girişimcinin yatırım maliyetleri, gelirleri ve bu yatırımdan elde ettiği kar oranları ROI hesaplamaları sırasında açık ve net olarak tespit edilebilir.

Maliyetlerle gelirler arasındaki oran bu uygulama ile kısa sürede anlaşılabilir. Sonuçların aylık veya yıllık olarak elde edilmesi de mümkündür. ROI hesaplaması işletmenin istediği zaman yapabileceği bir çalışmadır. Bu sayede firmanın hangi dönemlerde ne oranda verimli çalıştığı da tespit edilir. Hangi ürün gruplarının işletme açısından karlı olduğu, satışı yapılan ürün gruplarının hangi dönemlerde daha fazla kar getirdiği firmanın yatırımlarının yönetilebilmesi açısından gerekli bir veridir.

Firma e-ticaret uygulamaları sırasında birtakım kampanyalar yapar. Bu kampanyaların başarı oranları, firma açısından kar beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı ROI ile tespit edilebilir. Firmanın hangi dönemlerde daha verimli satışlar yaptığı da elde edilebilecek veriler arasında yer alır.

Reklam giderleri konusunda da ROI’nin girişimciye sunduğu avantajlar vardır. Bu uygulama ile reklam giderlerinin firma açısından ne tür bir sonuç çıkardığı anlaşılabilir. Reklam giderlerinin firma karı üzerinde yaratacağı etki ne oranda ise ROI bunu tespit eder.

Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?