Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için, 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak 5500 TL de biz vereceğiz. Daha fazla bilgi al

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Nedir?

Pazarlama konusunu ilgilendiren dönüşüm oranı CRO kısaltması ile de bilinmektedir. Müşterilerin siteye ziyaret gerçekleştirdiğinde davranışlarının kontrol edilmesi için birtakım faaliyetlere gerek duyulur. Bu sayede müşterilerin davranışları dönüştürülebilir. Günümüzde ürün ve hizmet satışları için dijital kanallar kullanılır. Bu kanallar üzerinde gerçekleştirilen ticari faaliyetler sırasında ise firmaların sanal mağazaları web adresleridir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Nedir?

İşletmeye ait bir web adresi üzerinden müşteri ziyaretleri gerçekleştirilirken pazarlama stratejileri için bazı uygulamalara gerek duyulur. Dönüşüm oranı optimizasyonu kullanılarak bir web adresinin ya da uygulamanın dönüşüm yüzdesinde artış elde edilebilir. Bu yöntem kullanıldığında ziyaretçi veya kullanıcılardan daha fazla değer alınarak müşteri edinme maliyetleri düşürülebilir.

Dönüşüm oranı optimize edildiğinde ise ziyaretçi başına elde edilen gelir artırılır. İşini büyütmek isteyenler ya da daha fazla müşteri kazanmak isteyenler için dönüşüm oranı optimizasyonu yapılması önemli bir konudur.

Dönüşüm Oranı Kavramı

Pazarlamayı ilgilendiren çeşitli konulardan biri de müşteri davranışlarıdır. Dijital uygulamaların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde dijital reklamcılık da pazarlama araçlarından biridir. Web sitelerinde ürün ve hizmet satışı yapılırken buraya ziyarete gelen müşterilerin davranışlarının ne oranda gerçekleştiği önemlidir. Günümüzde ürün ya da hizmet satışı yapılırken kullanılan web adresleri firmaların sanal mağazası olarak işlev görmektedir.

Ziyaretçiler bir web adresini tıkladıklarında bu siteyi dolaşabilir. Web sitesini ziyaret eden müşterilerin markanın hedeflediği davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğinin oranına dönüşüm oranı denir. Dönüşüm oranı sadece web adresleri için değil uygulamalar söz konusu olduğunda da dikkate alınması gereken bir konudur.

Dönüşüm Ne Demek?

Dijital pazarlama yöntemleri ürün ve hizmet pazarlamasında kullanılan önemli bir uygulamadır. Bu metot sayesinde firma hedef kitlesini web sitesinde neler yapabileceği konusunda yönlendirme şansı elde edebilir. Firmanın potansiyel müşterilerinin web sitesinde yapmasını isteyeceği tüm işlemlere dönüşüm denir. Dönüşüm kavramının kapsamına satın alma faaliyetleri girebileceği gibi telefon aramaları, form gönderimleri de dahil olabilir. Dönüşüm olarak tanımlanan faaliyetler makro ve mikro düzeyde gerçekleşir.

Makro Dönüşüm

Makro dönüşüm dendiğinde anlaşılması gereken markaya para kazandıran faaliyetlerin neler olduğudur. Ziyaretçiler web sitesine geldiklerinde markanın belirlediği bazı faaliyetleri yapmalıdır. Bu faaliyetlerden biri de web adresinden ürün satın almaktır. Müşteri mail yolu ile fiyat teklifi talep ettiğinde ya da firmanın hizmetlerinden yararlanmak için abonelik gerçekleştirdiğinde makro dönüşüm gerçekleşmiş demektir.

Mikro Dönüşüm

Mikro dönüşümden anlaşılması gereken ise markanın para kazanabilmesi için web sitesine gelen ziyaretçilerin hedeflere yönelmesini sağlamak gerekir. Bu durumda da mikro dönüşüm yöntemleri devreye girer. Mikro dönüşüm faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

  • Ziyaretçilerin web sitesinde belirli bir süre zaman geçirmesini sağlar.
  • Çeşitli sosyal medya hesaplarının takip edilmesi için yönlendiricidir.
  • Blog yazılarının okunması yönünde ziyaretçileri teşvik eder.
  • Ziyaretçileri web adresindeki e-posta bültenine üye olmaya teşvik eder.
  • Ürün ziyaretlerinin yanı sıra sepete atma faaliyetlerine yönlendirir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu

Web sitesindeki dönüşüm oranı firma açısından önemli bir pazarlama konusudur. Firmalar web adreslerini ziyaret eden müşterilerinin sayısını artırmak ister. Bunun için de birtakım çalışmalara gerek vardır. Dönüşüm oranı optimizasyonu ile hedef kitlenin doğru analiz edilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra hedef kitlenin talepleri ve gereksinimlerin oldukça önemlidir. Firmaların bunları tespit etmesi gerekir. Aksi durumda başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek zor olur.

Firmalar web adreslerini ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapmalıdır. Bu sayede de dönüşüm oranında bir artış yakalanabilir. Bu çalışma sürecinde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir de web adresine giriş yapan kullanıcıları harekete geçiren ve durduran etmenleri doğru tespit etmektir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Dikkat Edilecekler

Web adresine giriş yapan kullanıcıların davranışlarında bir değişiklik elde edilmek istendiğinde dönüşüm oranı devreye girer. Firmaların istenilen oranda dönüşüm elde edebilmesi için yapmaları gereken çalışmalar vardır. Öncelikle firma müşterileri için neyin gerekli olduğunu neden bu gereksinimlerin ortaya çıktığını ve ne zaman müşteriyi optimize etmesi gerektiğini doğru anlamalıdır.

Firmalar elde ettikleri verileri doğru biçimde analiz etmelidir. Bu sayede firmanın zaman tasarrufu sağlaması kolaylaşırken maddi kayıp da yaşamaz. Firmalar bu süreçleri kendi başlarına kontrol altında tutamadığında bir dijital pazarlama ajansından danışmanlık alabilir. Dijital pazarlama ajansları çeşitli konularda uzmanlık geliştirdiklerinden ve güncel gelişmelere hakim olduklarından firma açısından faydalı olabilecek hizmetler sunar.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Yapmak

Dönüşüm oranı optimizasyonu yapılmasının firmalara sağladığı pek çok yarar bulunur. Dönüşüm oranı optimizasyonu yapmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri analitik metot olurken diğeri de nitel yöntemdir.

Analitik Yöntem

Analitik yöntemde güvenilir bir analiz platformundan destek alınabilir. Google Analytics bu anlamda destek alınabilecek platformlardan biridir. Analitik yöntem aynı zamanda nicel veri analizi olarak da bilinmektedir. Uygulanacak bu metot sayesinde kullanıcılarla ilgili gerçek veriler elde edilir. Web adresini ziyaret edenlerin nereden geldiği öğrenilebilirken web adresinde ne kadar süre kaldıkları ve hangi bölümü ziyaret ettikleri de anlaşılabilir.

Kullanıcılar hangi kanal üzerinden web adresine geldi ise analitik yöntemle bunu anlamak kolaydır. Analitik yöntemin bir diğer özelliği de kullanıcıları web adresine yönlendiren bağlantı öğrenilebilir. Ayrıca kullanıcılara ait bazı kişisel ve demografik özelliklerin anlaşılması da sağlanır. Kullanıcıların yaşları, cinsiyetleri bu bilgilerden bazılarıdır.

Nitel Yöntem

Nitel yöntemle kullanıcıların davranışları detaylı olarak analiz edilebilir. Bu yöntem kullanıcılar açısından öznel olması bakımından dikkat çekicidir. Analitik yöntemle elde edilen veriler sayesinde optimize yapılacak olan kullanıcı profilleri elde edilir.

Dönüşüm oranı optimizasyonu için gerekli olan strateji geliştirilirken analitik yöntemle elde edilen kullanıcı profillerine gerek duyulur. Nitel yöntem kullanıldığında birçok soruya yanıt bulunur. Kullanıcının web sitesinde neyle zaman geçirdiği, neden siteye giriş yaptığı ve kendisine hitap eden ürünler hakkında bu yöntemle bilgilere ulaşılabilir.

Nitel yöntemle kullanıcılara hitap eden sayfanın hangisi olduğu anlaşılabilir. Kullanıcı tercihlerini belirleyen etmenler nelerdir, firmanın rakiplerinin önüne geçmesinde etkili olabilecek unsurlar hangileridir bu metotla anlaşılabilir. Kullanıcıların ürünler açısından ya da aldıkları hizmet kalitesi bakımından sorun yaşadıkları alanlar da bu yöntemle öğrenilebilir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Önemi

Dönüşüm oranı optimizasyonu ürün ya da hizmet satışı yapan firmaların ihtiyaç duyacağı bir çalışmadır. Bu optimizasyon yapıldığında firmanın çeşitli avantajlar elde ettiği görülür. Öncelikle firma gelirlerinde artış yaşanır. Bunun yanı sıra web sitesinde yaşanacak gelişme de olumlu yönde olur.

Firmanın müşterilerinde artış yaşaması sayesinde satışları direkt olarak etkilenir. Firma ekstra bir reklam yapmaya ihtiyaç hissetmeden çok sayıda müşteriye kavuşur. Firma açısından bir diğer avantaj ise doğru hedef kitleye odaklanmaktır.

  • Firma daha yüksek gelir elde eder.
  • İşletmeye ait web adresinin sürekli gelişimi desteklenir.
  • Firma müşterilerinin sayısı artar.
  • Geri dönüşüm maliyetlerinde azalma yaşanır.
  • Firma açısından doğru hedef kitleye ulaşmak kolaylaşır.
Diğer Makalelerimizi İncelediniz Mi?
Merhaba 👋 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?